יום א', יג’ בסיון תשע”ח
דף הבית לזכרם הנהגת הורים מידעון חודשי מועצת תלמידים פינת היועצת יצירת קשר

כחלק מתהליך הטמעת החזון והבאתו מהכוח לפועל תוכנס תוכנית "כישורי חיים" ותוכנית "מפתחות הלב" כחלק אינטגראלי במערכת השעות לכלל תלמידי בית הספר, בהתאם להוראת משרד החינוך וברוח חזון בית הספר. קהילת בית ספר סמילנסקי בנתה ביצירה משותפת את חזון בית הספר, החזון נועד להוות מפת דרכים ערכית אשר תנחה את העשייה החינוכית והלימודית של בית הספר. מטרת החזון היא לשמש כ"כוכב צפון" לכלל באי בית הספר בהטווית תפיסת העולם והיעדים החינוכיים – הוראתיים חברתיים וקהילתיים של בית הספר ובגזירת דרכי פעולה למימושם. בתהליך היצירה חברו לשיח משותף ומשמעותי מורי בית הספר, תלמידי בית הספר וההורים. יצירת חזון הוא תהליך דינמי מתמשך ומתפתח . 1. תחום ההוראה – למידה · פיתוח לומד סקרן חושב ואחראי תוך הקניית אסטרטגיות למידה הבנה וידע עולם רחב. · פיתוח תלמיד בעל דימוי עצמי חיובי תוך עידוד לחוויות הצלחה. · קידום וטיפוח מלוא הפוטנציאל של כל תלמיד בבית הספר. · העשרה לשונית ככלי לביטוי עצמי וצמצום האלימות. 2. תחום חינוך ערכי –חברתי · טיפוח אדם במעגל האישי- בעל חוסן נפשי ומיומנויות ניהול עצמי. · טיפוח אדם במעגל החברתי בעל מיומנויות בינאישיות המכשירות אותו לחיים בחברה. · טיפוח האדם במעגל הלאומי- הקשר בין התלמיד למדינה. · טיפוח אדם במעגל האקלוגי- תלמיד מודע ופעיל לשמירת איכות הסביבה. 3. טיפוח המורה כבעל פרופסיה · טיפוח ההכרה והקבלה של סמכותו ומקצועיותו של המורה. · טיפוח ההוראה והחינוך כפרופסיה מקצועית.