יום ג', ו’ בתמוז תשע”ח
דף הבית לזכרם הנהגת הורים מידעון חודשי מועצת תלמידים פינת היועצת יצירת קשר

תקנון בית הספר התקנון המובא לפניכם הוא פרי עמלם המשותף של צוות המורים, התלמידים ונציגי ההורים. התקנון נכתב מתוך אמונה כי ביכולתם של התלמידים להשפיע על סביבתם, לעצב אותה בכל מעשיהם, לשנות אותה ולתרום לה. החוקים והנהלים המופיעים בתקנון הם נגזרת של זכויות התלמיד ומחייבים את כולנו. הכלל תגובות על הפרת הכלל 1 הופעה חיצונית הולמת ותלבושת על התלמידים להגיע בתלבושת אחידה עם סמל בית הספר, כולל בעת טיולים מחוץ לבית הספר. בימי שישי, טקסים וערבי חג - חולצה לבנה עם סמל. אורך המכנסים- ארוך עד מעט מעל הברך. בשיעורי חינוך גופני - בתלבושת ונעלי ספורט שיער אסוף ומסודר, עגילים צמודים. אין להגיע בכפכפים, איפור, לק, נזמים, שיער צבוע/מגולח. תלמיד שיגיע בהופעה שאינה הולמת יירשם ביומן המורה. תלמיד שיגיע ללא חולצת בי"ס יתבקש להחליפה. עד אז- לא ישהה בכיתתו. הערה בתעודה בסעיף "תלבושת". 2 נוכחות ועמידה בזמנים התלמידים יהיו בכיתה עד השעה 8:00 יש להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה. על התלמידים להיות בכיתה במהלך השיעורים ולא לעזוב את שטח ביה"ס ללא אישור. יציאה משטח ביה"ס לפני תום יום הלימודים- באישור יציאה בלבד ובלווי מבוגר. היעדרות מעל 3 ימים מחייבת אישור רפואי. שיעורים פרטניים הינם חובה. תלמיד המאחר לשיעור ובידיו אישור הורה, רופא או איש צוות, יורשה להיכנס לכיתה. תלמיד המאחר לשיעור ללא אישור, יירשם במזכירות וביומן המורה. במקרים חוזרים: הזמנת ההורים לשיחה עירוב גורמים נוספים בביה"ס. עריכת ביקור בית, פנייה לקצין ביקור סדיר. הורדת ציון בסעיף נוכחות. 3 התנהגות בין כתלי ביה"ס נשחק בשיתוף פעולה עם התלמידים, נשמור על זכות כל כיתה לשחק בתורה במגרש. נאכל רק בשטח הכיתה בהפסקת האוכל. אין להביא חטיפים, ממתקים ושתייה ממותקת. בזמן ההפסקה חובה לצאת לחצר. אין לרוץ במסדרונות. חובה לדווח על כל מקרה של אלימות/פגיעה. הורים/אורחים ייכנסו לביה"ס במהלך הלימודים רק בתיאום מראש. יש לעזוב את שטח ביה"ס מיד בתום יום הלימודים.(ילד שנשאר בבית הספר בתום הלימודים נמצא באחריות הוריו.) אזהרה ע"י המורה התורנית. ניהול שיחת בירור והשעיית התלמיד מההפסקה-ישהה במחיצת המורה התורנית. דיווח האירוע למחנכת הכיתה. שיחה עם התלמיד ואזהרה בעל-פה. יידוע ההורים ואזהרה בכתב. הזמנת ההורים לשיחה. 4 שמירה על הסביבה ועל חזות ביה"ס על התלמידים להקפיד על סביבת למידה נקייה ומסודרת כולל חצרות בית הספר. יש לשמור על שלמות ותקינות רכוש ביה"ס. שיחת בירור עם התלמיד. יידוע ההורים. פעילות מתקנת של התלמיד בתחום הרכוש והסביבה, לרבות הטלת תשלום או שווה ערך עבור הנזק שנגרם. ביטוי בתעודה: הורדת ציון/הערה בסעיף ההתנהגות. 5 אירועי אלימות חל איסור מוחלט על כל שימוש באלימות: פיזית, מילולית, ווירטואלית, או וונדליזם. אין להתחצף או לפגוע במבוגרים או באנשי צוות. חל איסור מוחלט על פגיעה בפרטיות הגוף. בפעם הראשונה: הרחקה בין המעורבים, שיחת בירור. יידוע הורים, מנהלת ביה"ס ותיעוד. ענישה: שלילת פעילות, הרחקה משיעור. במקרים חוזרים: שיחה עם הורים, מנהלת ביה"ס ומחנכת. השעיה מיום לימודים אחד עד שניים. הורדת ציון בסעיף התנהגות. 6 התנהגות בזמן שיעור עם השמע הצלצול על התלמידים להיות בכיתה מאורגנים ללמידה. התלמידים יביאו את הציוד הנדרש ויוציאו מהתיק ע"פ הנחיות המורה. במהלך שיעור אין לצאת מהכיתה. אין להפריע למהלך השיעור התקין. יש לשמור על שקט במרחבי הלמידה. השתתפות בשיח- בהתאם לרשות המורה ובאופן מכבד. יש לבצע מטלות כיתה ושיעורי בית. רישום ותיעוד, שיחה אישית, יידוע ההורים, שלילת פעילות חברתית להשלמת משימות. לאחר הישנות של מעל 3 פעמים: יידוע ההורים במכתב. הזמנת הורים לשיחה. הורדת ציון בתעודה בסעיף התנהגות. השעיה בתוך ביה"ס. 7 היענות להוראות צוות ביה"ס יש להתנהג באופן נאות, על פי כללי בית הספר בשיעורים, בהפסקות ובכל פעילות בית ספרית. על התלמידים להישמע להוראות הצוות החינוכי גם אם ההוראות ניתנות על ידי מורה שאינו מלמד אותם, ובכלל זה מורה תורן ומורה ממלא מקום. שיחה עם התלמיד, אזהרה בעל-פה והתנצלות. יידוע ההורים ואזהרה בכתב. מניעת הפסקה. באירוע חוזר: שיחה עם התלמיד והוריו, השעיה בתוך ביה"ס, הורדת ציון בתעודה בסעיף "התנהגות". במקרים חמורים: השעיה מבית הספר על פי שיקול המנהלת. 8 שימוש בטכנולוגיה אישית במהלך יום הלימודים שימוש בטלפון נייד במהלך יום הלימודים אסור בהחלט. יש להשאיר המכשיר בתיק כשהוא כבוי. צילום במהלך יום הלימודים באמצעות הטלפון הנייד אסור בהחלט. מומלץ לא להביא כלל מכשירים ניידים לבית הספר. בית הספר אינו אחראי לנזק, אובדן או גניבה של מכשיר נייד שהובא ע"י תלמיד. במקרה שתלמיד השתמש בטלפון ללא רשות איש צוות, יופקד המכשיר במזכירות בית הספר או בחדר המנהלת במקום נעול ובטוח ויוחזר לתלמיד בסוף יום הלימודים. במקרים חוזרים: יזומנו הורי התלמיד לשיחה ולאחר מכן המכשיר יוחזר להם. שלילת פעילות חברתית/ענישה חינוכית.